ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 بخش فروش

تمام مسائل مربوط به خرید و سوالات پیش از خرید

 بخش حسابداری و امور مالی

تمام مسائل مربوط به امور مالی و پرداخت ها

 بخش پشتیبانی

تمام مسائل فنی و مشکلات در استفاده از سرویس ها.

 بخش موارد متفرقه و عمومی

تمامی مسائلی که در بخش های دیگر قرار نمیگیرد یا بخش مناسب برای ارسال را نمیدانید

Powered by WHMCompleteSolution